ZŠ Kněžmost Reference             Zpět

Pasivní přístavba Základní školy Kněžmost

2. 9. 2019 Energy Benefit Centre a.s. tisková zpráva Firemní Dnes byl slavnostně zahájen provoz jedné z prvních pasivních základních škol v ČR. Projekt novostavby 5 objektů stál více než 100 mil. Kč. Rekuperace vzduchu, fotovoltaika, tepelné čerpadlo, zelené střechy, to vše má vliv na minimalizaci provozních nákladů. Základní parametr pasivity byl ověřen testem průvzdušnosti a dopadl na výbornou. Prohlédnout fotogalerii12 fotografií

Přístavba Základní školy Kněžmost se skládá z 5 objektů ZŠ, které byly vystavěny mezi historickou budovou ZŠ a tělocvičnou. Projekt dle návrhu Akad. Arch. Aleše Brotánka dodala společnost Starý a partner s.r.o. Generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem EMH Stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. Stavba byla zahájena v polovině r. 2017 a původní předpoklad, zrealizovat projekt a stihnout vše do zahájení školního roku 2019 se nakonec podařilo naplnit. Kolaudace zdárně proběhla počátkem srpna 2019.

Zdrojem tepla je plynové tepelné čerpadlo

V přístavbě školy vzniklo celkem 14 nových učeben ve dvou školních pavilonech a 3 spojovací krčky - k historické budově školy, mezi učebnovými pavilony a ke stávající tělocvičně. Stavebně je přístavba řešena jako železobetonový skelet s vyzdívkou z vápenopískových tvárnic založených na 78 pilotách. Vytápění budovy je teplovodní, zdrojem tepla jsou dva kondenzační kotle a absorpční plynové tepelné čerpadlo. Řízení a regulaci zajistila spol. REGULUS, s.r.o. Větrání je řízené, zajištěno centrální vzduchotechnikou s rekuperací vzduchu. Ploché střechy jsou zelené se záchytným systémem. Na jižní fasádě budovy byl instalován fotovoltaický systém, který tvoří zajímavý funkční i architektonický prvek.

Financování z dotací

Projekt byl ve výši 70 mil. Kč financován Ministerstvem financí ČR, 10 mil. Kč přispěl Středočeský kraj. Zbytek, který přesáhl původní předpoklad, dofinancovala obec Kněžmost. Škola byla od samého počátku projektována a stavěna jako pasivní. Finální BlowerDoor test, který zajistil pan Mgr. Stanislav Paleček, skončil na skvělém parametru n50 = 0,28 1/h. Projekt se tak mohl směle ucházet o evropskou dotaci z Operačního programu životní prostředí, která stanoví parametr průvzdušnosti obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 kPa na hodnotě n50 ≤ 0,6 1/h, což je také doporučená hodnota dle ČSN 730540-2. Bohužel ale kombinaci dotace z Ministerstva financí, kterou projekt získal a dotaci z Operačního programu životní prostředí podmínky národní dotace neumožňují.

Na projektu a realizaci se podíleli:

  1. Architektonický návrh: Akad. Arch. Aleš Brotánek Projektová dokumentace: Starý a Partner, s.r.o., Energy Benefit, a.s. - projekt vytápění
  2. Generální dodavatel: Sdružení EMH Stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s.
  3. Technický dozor a BOZP: Energy Benefit, a.s. a Realstav MB, s.r.o.